ล้างตลาดประชารัฐ บ้านเฉลิมราษฎ์ ม.21

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองสาหร่าย ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. แม่บ้าน อสม. และประชาชนบ้านเฉลิมราษฎ์ ม.21 ร่วมกันล้างตลาดประชารัฐ บ้านเฉลิมราษฎ์ ม.21 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24