พวกเรากำลังจัดเตรียมหน้ากากอนามัย 😷

วันหยุดแต่ทีมงาน อบต.หนองสาหร่ายไม่หยุด

พวกเรากำลังจัดเตรียมหน้ากากอนามัย 😷
แจกพี่น้องประชาชน ทั้งหมด 25 หมู่บ้าน จำนวน 32,815 ชิ้น เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19
ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและงบประมาณของ อบต. กิจกรรมกองสารณสุขและสิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบายของรัฐบาล

  

  

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24