โคราชร่วมใจต้านภัยแล้งบ้านไทรงาม

ออกพื้นที่เตรียมงานโครงการชาวโคราชต้านภัยแล้ง บ้านไทรงาม ม.7 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2558

เวลา 09.00 น. กำจัดวัชพืชเพื่อให้น้ำใสสะอาด

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24