โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ที่มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 1,300 ชิ้น และ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 50 หลอด

อบต.หนองสาหร่าย ขอขอบคุณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ที่มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 1,300 ชิ้น และ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 50 หลอด ให้แก่ อบต.หนองสาหร่าย โดยทาง อบต.หนองสาหร่าย จะนำไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบปัญหาขาดแคลนต่อไป

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24