มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน" ทำเครื่องกดเจลแบบใช้เท้ากด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายขอขอบพระคุณ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน" ที่ทำเครื่องกดเจลแบบใช้เท้ากด👍🏻มอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เพื่อเอาไว้ใช้กับประชาชนที่มาใช้บริการภายใน อบต.หนองสาหร่าย

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24