มอบถุงยังชีพจำนวน 10 ชุดแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด19 (COVID-19)
🙏🏻องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายขอขอบคุณ🙏🏻
ผู้ใหญ่ใจดี ที่มอบถุงยังชีพจำนวน 10 ชุดให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด19 (COVID-19)❤️❤️❤️
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24