เลี้ยงอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านซับหวาย

   

   

    

 

เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนซับหวาย ม.5 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา อบต.หนองสาหร่าย นำโดย นายมิชา พงษ์สว่าง นายกอบต.หนองสาหร่าย นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ รองนายก อบต.หนองสาหร่าย , นายสุขสวัสดิ์ วงศ์เตชะ ปลัดอบต.หนองสาหร่าย พร้อมคณะ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนซับหวาย และบริการตัดผมฟรีให้กับเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนซับหวาย วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24