พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 นายสุรพัรธ์ ศิลปสุรรณ นายอำเภอปากช่อง ประธานในพิธี พร้อมด้วยนางทินภัทร์ ศิปสุวรรณ นากกิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง , หัวหน้าส่วนราชการ , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัย ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอปากช่อง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24