กิจกรรม"ทำความสะอาดแหล่งน้ำ คู คลอง กำจัดผักตบชวา เศษวัชพืชต่างๆ" ภายใต้โครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"

กิจกรรม"ทำความสะอาดแหล่งน้ำ คู คลอง กำจัดผักตบชวา เศษวัชพืชต่างๆ

" ภายใต้โครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24