กิจกรรม "ปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563"

กองส่งเสริมการเกษตร อบต.หนองสาหร่าย จัดโครงการ รักน้ำรักป่า กิจกรรม "ปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563" ณ โรงเรียนบ้านซับหวาย หมู่ที่ 18 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24