จกรรม "ส่งเสริมการเลี้ยงกบในกระชัง"

กองส่งเสริมการเกษตร อบต.หนองสาหร่าย จัดโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม "ส่งเสริมการเลี้ยงกบในกระชัง" ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองสาหร่าย หมู่ที่ 5 บ้านซับหวาย

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24