กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและผักสวนครัวในชุมชน

กองส่งเสริมการเกษตร อบต.หนองสาหร่าย จัดโครงการส่งเสริมให้ความรู้ทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและผักสวนครัวในชุมชน ณ วัดซับหวาย หมู่ที่ 18 ต.หนองสาหร่าย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24