โครงการฝึกซ้อมแผน อัคคีภัย ป้องกันได้ใส่ใจไม่ประมาท ประจำปี 2563

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองสาหร่าย จัดโครงการฝึกซ้อมแผน อัคคีภัย ป้องกันได้ใส่ใจไม่ประมาท ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24