โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อบต.หนองสาหร่าย จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ฟาวน์เท่นทรีรีสอร์ท

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24