โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2563 ณ ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24