โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง อบต.หนองสาหร่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง อบต.หนองสาหร่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2563 ณ ฟาวเท่นทรี รีสอร์ทเขาใหญ่ และศึกษาดูงานที่ อบต.สำโรง อำเภอปักธงชัย

จังหวัดนครราชสีมา

  

  

  

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24