โครงการวัคซีนวัฒนธรรม สร้างภูมิคุ้มกันของสังคม

กองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.หนองสาหร่าย จัดโครงการวัคซีนวัฒนธรรม สร้างภูมิคุ้มกันของสังคม ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากช่อง

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24