โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม "ฝึกอบรมการแปรรูปกล้วย"(เค้กกล้วยหอม/กล้วยทอดธัญพืช/ขนมกล้วยหน้านิ่ม)

กองส่งเสริมการเกษตร อบต.หนองสาหร่าย จัดโครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม "ฝึกอบรมการแปรรูปกล้วย"(เค้กกล้วยหอม/กล้วยทอดธัญพืช/ขนมกล้วยหน้านิ่ม) ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24