โครงการแข่งขันด้านสารสนเทศ แข่งขันในหัวข้อ "โรงเรียนของฉัน"
โครงการแข่งขันด้านสารสนเทศ แข่งขันในหัวข้อ "โรงเรียนของฉัน"
เป็นการวาดเล่าเรื่องการนำเสนอโรงเรียน ด้วยโปรแกรม Pint
การแข่งในครั้งนี้มีผู่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 10 ทีม
1. โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จำนวน 2 ทีม
2. โรงเรียนบ้านบ่อทอง จำนวน 2 ทีม
3. โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ จำนวน 2 ทีม
4. โรงเรียนไตรรัตน์วิยาคาร จำนวน 2 ทีม
5. โรงเรียนบ้านซับหวาย จำนวน 2 ทีม
โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านซับหวาย
 

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24