แจ้งเตือน 🔈 ขณะนี้น้ำท่วม บ้านฝายมอญ บางส่วนแล้วประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมคลองหินลับ ขอเตรียมพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินจากภาวะน้ำหลาก

แจ้งเตือน 🔈 ขณะนี้น้ำท่วม บ้านฝายมอญ บางส่วนแล้วประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมคลองหินลับ ขอเตรียมพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินจากภาวะน้ำหลาก

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24