ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบความเสียหาย ที่เกิดจากน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่บ้านหนองคู หมู่ที่ 4
ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบความเสียหาย
ที่เกิดจากน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่บ้านหนองคู หมู่ที่ 4

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24