ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.หนองสาหร่าย ได้นำทีมพนักงาน อบต. ได้ออกสำรวจความเสียหายพื้นที่ หมู่ 10 บ้านท่ามะนาว บริเวณคุ้มผึ้งหลวง ทำความสะอาด ถนน บ้านเรือนประชาชน และเก็บขยะที่ขวางลำน้ำ

ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.หนองสาหร่าย ได้นำทีมพนักงาน อบต. ได้ออกสำรวจความเสียหายพื้นที่ หมู่ 10 บ้านท่ามะนาว บริเวณคุ้มผึ้งหลวง ทำความสะอาด ถนน บ้านเรือนประชาชน และเก็บขยะที่ขวางลำน้ำ

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24