องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง มาศึกษาดูงาน

  

องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง มาศึกษาดูงาน

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกอบต.หนองสาหร่าย นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ รองนายก อบต.หนองสาหร่าย , นายสมศักดิ์ ใจเย็น รองนายก อบต.หนองสาหร่าย, นายสุขสวัสดิ์ วงศ์เตชะ ปลัดอบต.หนองสาหร่าย พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24