ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ด้วยการทาสีหอประชุมโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย #ทาสีให้น้อง

ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.หนองสาหร่าย ข้าราชการ และพนักงาน อบต. ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ด้วยการทาสีหอประชุมโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย #ทาสีให้น้อง

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24