พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรค พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ปฏิบัติหน้าที่นายก พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรค พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอำเภอปากช่อง

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24