ออกสำรวจบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม ในหมู่ที่ 4 บ้านหนองคู

ปฏิบัติหน้าที่นายก หัวหน้าส่วนราชการ และทีมงานป้องกัน ได้ออกสำรวจบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม ในหมู่ที่ 4 บ้านหนองคู

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24