งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ วัดซับหวาย
.......................................................
ภายในงานมีการประกวดหนูน้อยนพมาศ , ประกวดกระทงหมู่บ้าน , มวย สอยดาว , ปล่อยปลา , และ รำวง
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24