ยินดีต้อนรับ คณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ คณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ดูงานในเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และพึ่งพาตนเอง เศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ เช่น การเลี้ยงจิ้งหรีด การเลี้ยงหนูนา เป็นต้น และดูงานเกี่ยวกับการบริหารงาน อบต. และโครงการการป้องกันเด็กจมน้ำ การป้องกันอุบัติเหตุบนถนน ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บ้านซับหวาย หมู่ที่ 5

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24