โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
วันนี้ เวลา 09.00 น. นำโดยกองทัพบกภาคที่2 พร้อมทั้งชมรมไทยซิกซ์ กิ่งกาดชาด สาธารณสุข อสม. จิตอาสา และ อบต.หนองสาหร่าย ร่วมกันมอบบ้านพักอาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิเช่น โทรทัศน์ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ฯลฯ ให้กับพ่อเสริฐและน้องจ๊ะเอ๋ ในโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
ทาง อบต.หนองสาหร่าย ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านและทุกหน่วยงานด้วยค่ะ
 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24