รับคณะดูงานจาก อบต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ศึกษาดูงานในโครงการการป้องกันเด็กจมน้ำ การป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน

วันที่ 19 มีนาคม 2564 อบต.หนองสาหร่าย นำโดยนางสาวอรรถศรี มูลเงิน ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. พร้อมทีมงาน EMS และงานป้องกัน อบต.หนองสาหร่าย รับคณะดูงานจาก อบต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ศึกษาดูงานในโครงการการป้องกันเด็กจมน้ำ การป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ณ ห้องประชุม อบต.หนองสาหร่าย

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24