รับคณะดูงานจาก อบต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ศึกษาดูงานในโครงการการป้องกันเด็กจมน้ำ การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นำโดยนางสาวอรรถศรี มูลเงิน รองปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. พร้อมทีมงาน EMS และงานป้องกัน อบต.หนองสาหร่าย รับคณะดูงานจาก อบต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ศึกษาดูงานในโครงการการป้องกันเด็กจมน้ำ การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24