ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และมอบเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ประจำปี 2559
 
   
 
    
 
    
 
 
 
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและมอบเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ประจำปี 2559 ใน 7 โรงเรียนในตำบลหนองสาหร่าย 
    นายมิชา  พงษ์สว่าง นายก อบต.หนองสาหร่าย , นางสาวอรรถศรี  มูลเงิน รองปลัด อบต.หนองสาหร่าย ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและมอบเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ประจำปี 2559 ใน 7 โรงเรียนในตำบลหนองสาหร่าย 
  ณ ห้องประชุม อบต.หนองสาหร่าย  วันที่18 พฤศจิกายน 2558
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24