ประชุมสภา อบต.หนองสาหร่าย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558

  

ประชุมสภา อบต.หนองสาหร่าย
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558
ณ ห้องประชุมหนองสาหร่าย

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24