เลี้ยงอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบ่อทอง วันที่ 1 ธันวาคม 2558

  

 

  

 

เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อทอง ม.15 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
อบต.หนองสาหร่าย นำโดย นายมิชา พงษ์สว่าง นายกอบต.หนองสาหร่าย พร้อมคณะ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อทอง และบริการตัดผมฟรีให้กับเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านบ่อทอง วันที่ 1 ธันวาคม 2558

 
 

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24