โครงการฝึกอบรมความรู้กฎหมายแก่ประชาชน

  

 

 

โครงการฝึกอบรมความรู้กฎหมายแก่ประชาชน
อบต.หนองสาหร่าย ร่วมกับ สำนักอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา (สาขาปากช่อง) และ สำนักอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกอบต.หนองสาหร่าย เป็นประธานเปิดพิธีโครงการฝึกอบรมความรู้กฎหมายแก่ประชาชน โดยมีผู้ใหญ่บ้าน หนองสาหร่าย/ ส.อบต. หนองสาหร่าย และประชาชน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

ณ ห้องประชุม อบต. หนองสาหร่าย 
16 ธันวาคม 2558

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24