ศึกษาดูงาน เทศบาลนครแหลมฉบัง

 

เทศบาลนครแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มาศึกษาดูงาน อบต.หนองสาหร่าย 
ณ ห้องประชุม อบต.หนองสาหร่าย
วันที่ 23 ธันวาคม 2558

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24