ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัมนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  

 

วันที่ 28 มกราคม 2559 


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดงาน "ของขวัญปีใหม่ จากใจ พม.” ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธาน โดยนายมิชา พงษ์สว่าง นายกอบต.หนองสาหร่าย พร้อมคณะ เข้าร่วมต้อนรับ ณ ที่ทำการนิคมสร้างตนเอง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24