ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ศาลาใหม่ จ.นราธิวาส

ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำท้องที่ตำบลศาลาใหม่

จ.นราธิวาส มาทัศนศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย 
นายสุขสวัสดิ์ วงศ์เตชะ ปลัดอบต.หนองสาหร่าย พร้อมคณะ ร่วมต้อน ณ อบต.หนองสาหร่าย

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24