ประชุมสภาฯ อบต.หนองสาหร่าย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

 

ประชุมสภา อบต.หนองสาหร่าย
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องประชุมอบต.หนองสาหร่าย

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24