ระงับเหตุไฟไหม้ วันที่ 23 มีนาคม 2559

เกิดเหตุไฟไหม้ วันที่ 23 มีนาคม 2559 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้จำนวน 2 เหตุ คือ

1. บริเวณโค้งน้ำปลา หมู่ที่ 11 บ้านซับยาง ตำบลหนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ใกล้ภูร่มเย็น เกิดเหตุจากไฟไหม้หญ้าแล้วกระจายเป็นวงกว้าง จึงทำการระงับเหตุไม่ให้ลุกลาม

2.เกิดเหตุเพลิงไฟ้ป่า บริเวณหลังโรงเรียนปากช่อง 2 ใกล้กับบ้านพักครู เหตุเกิดจากต้นไผ่เสียดสี ประกอบอากาศร้อนจัดทำให้เกิดประกายไฟทำให้ไฟลามป่าเป็นบริเวณกว้าง ได้ระงับเหตุและฉีดน้ำเพื่อไม่ให้เกิดประกายไฟอีก ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิฯ เทศบาลตำบลวังไทร หน่วยงานจากรถราชประชา เพื่อมาช่วยกันระงับเหตุ โดยรถน้ำของอบต.หนองสาหร่าย ได้เข้าไปถึงเป็นหน่วยงานแรก ตามมาด้วยรถมูลนิธิ เทศบาลวังไทร และหน่วยงานจากราชประชาตามสบทบ

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24