ระงับเหตุเพลิงไฟหญ้า กม.84-86

 

  

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ออกระงับเหตุไฟไหม้หญ้า

บริเวณขาเข้านครราชสีมา กม.ที่84-86 ทำให้มีควันปกคลุมถนน อาจให้เกิดอุบัติเหตุ 

ได้ทำการระงับเหตุเป็นที่เรียบร้อย ยังคงเหลือควันในบางจุดแต่เบาบางจนเกือบเป็นปกติ

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24