ลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

 

 

นายกมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้มอบหมายให้ นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย พร้อมด้วย นายสุขสวัสดิ์  วงศ์เตชะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย และนายชวลิต เอมโอช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ให้ลงพื่้นเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับ หมู่ที่ 16  บ้านฝายมอญ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24