ร่วมพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี (ปากช่อง)

นายสุขสวัสดิ์ วงศ์เตชะ ปลัดอบต.หนองสาหร่าย และนางสาวอรรถศรี มูลเงิน รองปลัด อบต.หนองสาหร่าย เข้าร่วมพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2559 ณ ที่ทำการอำเภอปากช่อง วันที่ 19 เมษายน 2559

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24