มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัย

 

 

  

 

 

นายกมิชา พงษ์สว่าง มีความห่วงใยแก่ผู้ประสบภัย จึงมอบหมายให้นายสมศักดิ์ ใจเย็น รองนายกอบต.หนองสาหร่าย พร้อมคณะ มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัย

โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

1.นายวุฒิชัย แค่มจันทึก ม.2 บ้านโคกสง่า
2.นายสุ่ม วงเสนา ม.5 บ้านซับหวาย
3.นายแหลม ปาดสูงเนิน ม.18 บ้านหลักเขต
4.นายชูชัย อุดมผล ม.18 บ้านหลักเขต
5.นายสิงเสน่ พิมสอน ม.18 บ้านหลักเขต
6.นายสมศักดิ์ เทศจันทึก ม.18 บ้านหลักเขต
7.นายรุ่งราวี เพชรนอก ม.18 บ้านหลักเขต
8.นางอ๊อด คำมี ม.23 บ้านเขาเสด็จ

วันที่ 20 เมษายน 2559

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24