โครงการหนองสาหร่ายรักสะอาดปราศจากไข้เลือดออก

    

 

โครงการหนองสาหร่ายรักสะอาดปราศจากไข้เลือดออก

นายสมศักดิ์ ใจเย็น รองนายกอบต.เป็นประธานเปิดโครงการหนองสาหร่ายรักสะอาดปราศจากไข้เลือดออก

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24