ประชุมคณะกรรมแผนพัฒนาตำบล

 

ประชุมคณะกรรมการแผน 3 ปี ณ ห้องประชุม อบต.หนองสาหร่าย

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24