ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.แหลมสัก จ.กระบี่

  

  

  

นายสมศักดิ์ ใจเย็น รองนายกอบต.หนองสาหร่าย นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ รองนายกอบต.หนองสาหร่าย พร้อมด้วย นายสุขสวัสดิ์ วงษ์เตชะ ปลัดอบต.หนองสาหร่าย นางสาวอรรถศรี มูลเงิน รองปลัดอบต.หนองสาหร่าย ร่วมต้อนรับคณะดูงานจากอบต.แหลมสัก จ.กระบี่ และพาคณะเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา วันที่ 17 พฤษภาคม 2559

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24