มอบเงินอุดหนุนเลี้ยงอาหารกลางวัน


 

 

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกอบต.หนองสาหร่าย มอบเงินอุดหนุนเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับ

เด็กนักเรียนทุกโรงเรียนในพื้นที่ตำบลหนองสาหร่าย ณ ห้องประชุมหนองสาหร่าย

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24