ร่วมการประชุมการกำจัดขยะ

 

 

นายมิชา พงาษ์สว่าง นายกอบต.หนองสาหร่าย , นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ รองนายกอบต.หนองสาหร่าย ,

นายสมศักดิ์ ใจเย็น รองนายกอบต.หนองสาหร่าย พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมการกำจัดขยะ

ณ ห้องประชุมหนองสาหร่าย  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 255

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24