เลี้ยงอาหารกลางวัน ร.ร.นิคมชลประทานสงเคราะห์

 

  

เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกอบต.หนองสาหร่าย พร้อมคณะ ได้จัดโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน พร้อมกับบริการตัดผมให้กับเด็กนักเรียน ฟรี

ณ โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559

 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
โทร. 044-315103 แฟ็กซ์. 044-315103 ต่อ 24